Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Καθ/τής Δογματικής Δ.Τσελεγγιδης 27-6-16 : Σχολιασμός μετά την Ψευτοσύνο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου