Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

Ο π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης για την παρέλαση ομοφυλοφίλων


Επίκαιρη ομιλία του π. Αρσενίου στον τηλεοπτικό σταθμό Beechannel στις  14 Ιουνίου 2015 με αφορμή την παρέλαση "υπερηφανείας'' των ομοφυλοφίλων που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου