Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Eμπόδια για την επίσκεψη της Θ. Χάριτος στον άνθρω...

Ι.Ν. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ: Eμπόδια για την επίσκεψη της Θ. Χάριτος στον άνθρω...: Κάθε αμαρτία ως επανάσταση εναντίον του Θεού αντιστρατεύεται το έργο της Θ. Χάριτος. Ο άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος επισημαίνει πως υπά...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου