Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

* ΨΗΛΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

ΔΙ'ΕΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ: * ΨΗΛΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ: Τήν πάσαν ἐλπίδα μου,  εἰς σέ ἀνατίθημι,  Μῆτερ τοῦ Θεοῦ,  φύλαξον μέ ὑπό τήν σκέπην σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου