Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

ΟΙ ΛΙΓΟΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙ ΠΙ...

ΕΦ' ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ: ΟΙ ΛΙΓΟΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙ ΠΙ...: ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ EINAI  TO ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΜΒΩΝ  ΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ Απόσπασμα· «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου