Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Γιατί η προφητεία συσκιάσθηκε με ασάφεια.

Έκτακτο Παράρτημα: Γιατί η προφητεία συσκιάσθηκε με ασάφεια.: Ο προφητικός λόγος είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο μέσα στην Χριστιανική Πίστη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου