Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Γέροντας Εφραίμ Αριζόνας - Φιλοθεϊτης: Οι πειρασμο...

Ουράνιο Φώς: Γέροντας Εφραίμ Αριζόνας - Φιλοθεϊτης: Οι πειρασμο...: Γέροντας Εφραίμ Αριζόνας - Φιλοθεϊτης (έργο του Antonio Bylykbashi) Κάθε άνθρωπος, κάθε χριστιανός ορθόδοξος, προσέρχεται στον...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου