Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

Κοσμοσυρροή στα Τρίκαλα για την υποδοχή του...

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ: 5422 - Κοσμοσυρροή στα Τρίκαλα για την υποδοχή του...: Με τις πρέπουσες τιμές, υποδέχθηκαν πριν από λίγη ώρα εκατοντάδες Τρικαλινοί στην κεντρική πλατεία της πόλης το χέρι της Αγίας Μαρίας...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου