Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Ο Θεός από κάθε άνθρωπο που είναι βαπτισμένος ζητά...

Ορθόδοξα Ωφελήματα: Ο Θεός από κάθε άνθρωπο που είναι βαπτισμένος ζητά...: Ο Θεός από κάθε άνθρωπο που είναι βαπτισμένος ζητάει αυτά τα τρία:  1. Από την ψυχή ορθή πίστι,  2. Aπό την γλώσσα την αλήθεια και...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου