Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

Αν δεν χύσουν καινούργιοι μάρτυρες το αίμα τους κα...

Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή: Αν δεν χύσουν καινούργιοι μάρτυρες το αίμα τους κα...: Ο Χριστοφόρος (=ο Παπουλάκος),  βουβός σιγόκλαιγε και πότιζε με δάκρυα τα σανίδια του κελιού και το ράσο του.                             ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου