Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Ο διάβολος στην τηλεόραση - Συγκλονιστική μαρτυρία...

Έκτακτο Παράρτημα: Ο διάβολος στην τηλεόραση - Συγκλονιστική μαρτυρία...:   Μαρτυρία Χρυσοπούλου Ιωάννου, αρχιτέκτονος από την Αλεξανδρούπολη:   «Είμαι παντρεμένος με την Σιοντοπούλου Ευανθία και έχο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου