Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Περί Αγίου Νεκταρίου

Ορθόδοξα Ωφελήματα: Περί Αγίου Νεκταρίου: Αφιέρωμα στον άγιο προστάτη μου. Φωτογραφίες  Βίος Διδαχές Θαύματα Παρακλητικός Κανόνας Απολυτίκιο ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου