Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Θαυμαστό γεγονός κατά την διάρκεια μιας Θείας Λειτ...

Έκτακτο Παράρτημα: Θαυμαστό γεγονός κατά την διάρκεια μιας Θείας Λειτ...: Ο Νεομάρτυρας Άγιος Ιάκωβος ο Αγιορείτης διηγήθηκε κάποτε στο μαθητή του Μαρκιανό όσα θαυμαστά είδε στη διάρκεια μιας θείας λειτο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου