Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Σαν έρθει η στιγμή της θείας Κοινωνίας...

Ορθόδοξα Ωφελήματα: Σαν έρθει η στιγμή της θείας Κοινωνίας...: Σαν έρθει η στιγμή της θείας Κοινωνίας... Και σαν έρθει η στιγμή της θείας Κοινωνίας και πρόκειται να πλησιάσεις την αγία Τράπεζα, ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου