Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

Το λάδι του καντηλιού

Έκτακτο Παράρτημα: Το λάδι του καντηλιού: (…) Μιά νύχτα εἶχε πάρει λιγάκι ὁ ὕπνος τόν δοῦλο τοῦ Θεοῦ. Ξαφνικά φάνηκε ὁ διάβολος κρατώντας μιάν ἀξίνα!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου