Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

«ΠΟΡΤΑ» ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΡΩΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑ...

Έκτακτο Παράρτημα: «ΠΟΡΤΑ» ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΡΩΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑ...: Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης Μεγάλο εκνευρισμό προκάλεσε την Άγκυρα μόλις έγινε γνωστή η είδηση   ότι το προγραμματισμένο για τον Ν...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου