Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Ανακοίνωση πατρός Νικολάου Μανώλη, Το Νέο πρόγραμ...

Κατάνυξις: Ανακοίνωση πατρός Νικολάου Μανώλη, Το Νέο πρόγραμ...: ΙΕΡΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ἀνακοίνωση  πατρός Νικολάου Μανώλη, Τό Νέο πρόγραμμα ἐξομολόγησης: Ὀκ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου