Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

«Έκανα έως 62.000 εκτρώσεις»! Η εξομολόγηση ενός γ...

Ἅγιος Δημήτριος Κουβαρὰ: «Έκανα έως 62.000 εκτρώσεις»! Η εξομολόγηση ενός γ...: Ο ιατρός Στόϊαν Αδάσεβιτς είναι μοναδικός γυναικολόγος στην Σερβία, ο οποίος δημοσίως ωμολόγησε ότι η έκτρωση είναι φόνος, διά τον οποί...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου