Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Οι Κούρδοι σκότωσαν 3 τζιχαντιστ...

Έκτακτο Παράρτημα: ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Οι Κούρδοι σκότωσαν 3 τζιχαντιστ...: Είναι πλέον ευρέως γνωστό ότι η Τουρκία δημιούργησε, χρηματοδότησε και εξακολουθεί να στηρίζει με κάθε μέσο την ISIS.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου