Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

“ΟΙ 12 ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ”: ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΙΑ ΤΑ ...

Έκτακτο Παράρτημα: “ΟΙ 12 ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ”: ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΙΑ ΤΑ ...: 1.Το Λιοντάρι της Νεμέας ( μάχη κατά της τρομοκρατίας) Δ Πορφύρης/Π Σταφυλά Σήμερα ο  Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα γιορτάσει ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου