Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

Η καταπάτηση των 10 εντολών φέρνει δεινά - Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου