Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

Video that will change your life. I have no words left.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου