Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

H «αποκαθήλωση» του δολαρίου οδηγεί σε παγκόσμια σ...

Κορφιάτικο: H «αποκαθήλωση» του δολαρίου οδηγεί σε παγκόσμια σ...:   Οι εξαγγελθείσες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας θα την αναγκάσουν να υιοθετήσει το σχέδιο που θα απειλήσει το καθεστώς του δολαρίο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου