Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014

GAY, ΛΕΣΒΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΒΕΣΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗ...

The Secret Real Truth: GAY, ΛΕΣΒΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΒΕΣΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗ...: ΤΑ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑ ΜΕ ΤΗ ...ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ!! Αθήνα του 2014. Εδώ όπου γεννήθηκε ο πολιτισμός και ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου