Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014

Ο πραγματικός νικητής των εκλογών: ο υποκριτής Γρά...

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο πραγματικός νικητής των εκλογών: ο υποκριτής Γρά...:   «Τι φωνάζεις και τους βρίζεις αφού πας και τους ψηφίζεις» Ἐπανεκλέχθην γιά πολλοστή φορά! Μέ προτιμᾶτε! Τώρα που τέλει...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου