Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014

Ο πραγματικός νικητής των εκλογών: ο υποκριτής Γρά...

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο πραγματικός νικητής των εκλογών: ο υποκριτής Γρά...:   «Τι φωνάζεις και τους βρίζεις αφού πας και τους ψηφίζεις» Ἐπανεκλέχθην γιά πολλοστή φορά! Μέ προτιμᾶτε! Τώρα που τέλει...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου