Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

Τι σημαίνει η πολιορκία της Μοσούλης;

Κορφιάτικο: Τι σημαίνει η πολιορκία της Μοσούλης;: Πηγή: CNN Μετάφραση/Επιμέλεια: OnAlert Έστω και για λίγο, το Ιράκ ξεθώριασε από τη συλλογική συνείδηση. Τα τελευταία γεγονότα όμως, θ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου