Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

Βίοι των Αγίων όπλο παντοδύναμο στη ζωή

Βίοι των Αγίων όπλο παντοδύναμο στη ζωή

Οι Άγιοι επανέλαβαν μέσα τους τον Θεάνθρωπο

Εάν περνάς μαρτύριο για την πίστη σου στο Χριστό, οι Βίοι των Αγίων θα σε παρηγορήσουν και θα σε ενθαρρύνουν, θα σε ενδυναμώσουν και θα σε αναπτερώσουν, ώστε τα μαρτύρια σου να μεταβληθούν σε χαρά. Βρίσκεσαι σε οποιοδήποτε πειρασμό; Οι Βίοι των Αγίων θα σε βοηθήσουν να το νικήσεις και τώρα και πάντοτε.
Εάν, πάλι, αντιμετωπίζεις κινδύνους από τους αοράτους εχθρούς της σωτηρίας σου, οι Βίοι των Αγίων θα σε οπλίσουν με «την πανοπλία του Θεού» (Εφεσ. στ, 11,13) και συ θα τους πολεμήσεις και θα τους διαλύσεις όλους.
Εάν εξ άλλου βρίσκεσαι ανάμεσα σε ορατούς εχθρούς και διώκτες της Εκκλησίας του Χριστού, οι Βίοι των Αγίων θα σου δώσουν το θάρρος και τη δύναμη της ομολογίας, για να ομολογείς χωρίς φόβο το μόνο αληθινό Θεό και Κύριο, τον Ιησού Χριστό, και να στέκεις ακλόνητος μέχρι θανάτου.
Οι Άγιοι επανέλαβαν μέσα τους τον Θεάνθρωπο.
Μελετώντας τους Βίους των Αγίων, εύκολο διαπιστώνεις πως οι άγιες τούτες μορφές εβάδισον τον πιο μακρύ δρόμο, που μπορεί να περπατήσει ένας άνθρωπος: το δρόμο που απλώνεται από τον Άδη ως τον Παράδεισο. Ή, καλύτερα, ένα ακόμη πιο μακρύ απ’ αυτόν, τον πιο μακρύ: το δρόμο από το διάβολο μέχρι το Θεό. Αγκαλιασμένοι από τον Αναστάντα και Αναληφθέντα Θεάνθρωπο, οι Άγιοι ανεστήθησαν μαζί με Αυτόν και ανελήφθησαν μαζί με Αυτόν. Πρωτύτερα όμως είχαν σταυρωθεί, μαζί Του κι έγιναν όμοιοι με Αυτόν ως προς το θάνατο.
Αλλά επίσης όμοιος με Αυτόν με τη ζωή τους που έζησαν μέχρι την Ανάσταση και την Ανάληψη. Έτσι έχουν επαναλάβει εις τον εαυτό τους το Χριστό, το Νικητή της αμαρτίας, του θανάτου και του διαβόλου. Επανέλαβαν μέσα τους τον Θεάνθρωπο κι έγιναν «Θεοί κατά χάριν».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου