Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

Η ειρήνη της ψυχήςΤο μεγαλύτερο απ’ όλα τα μαθήματα, λέγει ο άγ. Κλήμης Αλεξανδρείας, είναι να γνωρίσει κανείς τον εαυτό του. 
Γιατί αν κάποιος γνωρίσει τον εαυτό του, θα γνωρίσει και το Θεό. 
Και αν γνωρίσει το Θεό, θα γίνει σαν το  Θεό».

          Ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος γράφει:
        «Ειρήνευε στην ψυχή σου. 
Τότε ο ουρανός και η γη θα βρίσκονται σε ειρήνη με σένα. 
Μπες με λαχτάρα στο θησαυροφυλάκιο που βρίσκεται μέσα σου κι έτσι θα δεις αυτά που βρίσκονται στον ουρανό. 
Γιατί υπάρχει μόνο μια είσοδος που οδηγεί και στα δύο αυτά. 
Η κλίμακα που οδηγεί στη Βασιλεία είναι κρυμμένη μέσα στην ψυχή σου. 
Φύγε από την αμαρτία, βυθίσου στον εαυτό σου και μέσα στην ψυχή σου θ’ ανακαλύψεις τα σκαλοπάτια απ’ όπου θ’ ανεβείς».

http://agiabarbarapatras.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου