Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

Οι διά Χριστόν Σαλοί

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ: 4905 - Οι διά Χριστόν Σαλοί: Διαβάστε το νέο τεύχος  των ΑΝΑΛΕΚΤΩΝ  εδώ ....... Για πολλούς μήνες το περασμένο φθινόπωρο και το χειμώνα, το ταξίδι της «Πεμπτο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου