Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

Πολλές φορές έρχεται ο Χριστός και σου χτυπάει...

Πολλές φορές έρχεται ο Χριστός και σου χτυπάει...
Πολλές φορές έρχεται ο Χριστός σου χτυπάει, 
τον βάζεις να καθίσει στο σαλόνι της ψυχής σου
 και εσύ απορροφημένος με τις ασχολίες σου 
ξεχνάς τον μεγάλο επισκέπτη.
Εκείνος περιμένει να εμφανιστείς, 
περιμένει 
και όταν πλέον αργήσεις πολύ 
σηκώνεται και φεύγει.
Άλλη φορά πάλι 
είσαι τόσο απασχολημένος 
που του απαντάς από το παράθυρο. 
Δεν έχεις καιρό ούτε ν’ ανοίξεις.

Αρχιμανδρίτης Αμφιλόχιος Μακρής
agioritikovima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου