Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014

ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΓΑΜΟ

Γάμος - Οικογένεια:

ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΓΑΜΟ
επικοιν. gamos.rafail@g...
: ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΓΑΜΟ επικοιν . gamos . rafail @ gmail . com *  *  * ΓΙΑ   ΤΗΝ   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ   ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΩ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου