Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

«Να ξέρετε ότι ο Οικουμενισμός είναι ο τελευταίος ...

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: «Να ξέρετε ότι ο Οικουμενισμός είναι ο τελευταίος ...: Ο Γέρων Αθανάσιος Μυτιληναίος  για τον Οικουμενισμό και για την Ενωμένη Ευρώπη. Να ξέρετε ότι ο Οικουμενισμός είναι ο τελευταίος πρό...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου