Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Κρασί και ψωμί η Αίμα και σώμα του Ιησού Χριστού;

Πατήρ Ιωάννης.: Κρασί και ψωμί η Αίμα και σώμα του Ιησού Χριστού;:   Όλοι όσοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό γνωρίζουν ότι η θρησκεία μας είναι ζωντανή. Δεν είναι διάφορες φιλοσοφικές αρχές και λόγια του...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου