Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

Aξίζει να το διαβάσετε! Τι είναι το χρήμα; Για να...

-Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γεωργ. Παπασταύρου-: Aξίζει να το διαβάσετε! Τι είναι το χρήμα; Για να...: Aξίζει να το διαβάσετε! Τι είναι το χρήμα; Για να ταρακουνηθείτε όσοι θέλετε… Posted: June 8, 2014 at 11:17 pm Τι είναι στ’ αλήθεια το ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου