Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

Αλλοίμονό σου Χοραζίν! Αλλοίμονό σου Βηθσαϊδά! - Καννίβαλοι πολεμιστές βρήκαν τον Χριστό -Τhe Cannibal Warlords of Liberia turned to Christians

 


«Αλλοίμονό σου Χοραζίν! Αλλοίμονό σου Βηθσαϊδά! 
Γιατί αν τα θαύματα που έγιναν σ' εσάς, 
γίνονταν στην Τύρο και στη Σιδώνα, 
από καιρό τώρα θα είχαν μετανοήσει με σάκο και στάχτη.
 ----
«Αλλοίμονό σου Χοραζίν! Αλλοίμονό σου Βηθσαϊδά! 
Γιατί αν τα θαύματα που έγιναν σ' εσάς, γίνονταν στην Τύρο και στη Σιδώνα, 
από καιρό τώρα θα είχαν μετανοήσει εκδηλώνοντας τη συντριβή τους με ρίξιμο στάχτης στα μαλλιά τους και φορώντας πένθιμη περιβολή.

Γι' αυτό σας λέω πως οι κάτοικοι της Τύρου και της Σιδώνας θα κριθούν επιεικέστερα την Ημέρα της Κρίσης απ' ό,τι εσείς!
 

Κι εσύ Καπερναούμ, που ως τα ουράνια υψώθηκες, ως τον άδη θα κατεβείς. Γιατί αν τα θαύματα που έγιναν σε σένα είχαν γίνει στα Σόδομα, θα έμεναν μέχρι και σήμερα.

 Όμως, σας λέω, ότι στη γη των Σοδόμων η τιμωρία κατά την ημέρα τής κρίσης θα είναι ελαφρότερη, παρά σε σένα.Κατά τον καιρό εκείνο, ο Ιησούς, αποκρινόμενος, είπε: Σε δοξάζω, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι αυτά τα απέκρυψες από σοφούς και συνετούς, τα αποκάλυψες όμως σε νήπια.
 

Ναι, ω Πατέρα, επειδή έτσι ήταν αρεστό σε σένα.
 

Όλα παραδόθηκαν από τον Πατέρα σε μένα· και κανένας δεν γνωρίζει τον Υιό, παρά μονάχα ο Πατέρας· ούτε τον Πατέρα γνωρίζει κάποιος, παρά μονάχα ο Υιός, και σε όποιον ο Υιός θέλει να τον αποκαλύψει.
 

Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε βαριά φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω.
 

Σηκώστε επάνω σας τον ζυγό μου, και μάθετε από μένα· επειδή, είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά· και θα βρείτε ανάπαυση μέσα στις ψυχές σας.
 

Επειδή, ο ζυγός μου είναι καλός, και το φορτίο μου ελαφρύ.

Ματθ. 11:21-30

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου