Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

Ο Χριστός αποκαλύπτει και καταδικάζει τά Βαθέα τοῦ Σατανᾶ στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ὁ Μασωνισμός εἶναι ἡ ψυχή καί μυελός τοῦ γνωστικισμοῦ - π. Αθαν. Μυτιληναίος17
15/03/81
2,24
Τά Βαθέα τοῦ Σατανᾶ. Ὁ Μασωνισμός εἶναι ἡ ψυχή καί μυελός τοῦ γνωστικισμοῦ πού καταδικάζει ὁ Κύριος εἰς τήν Ἐπιστολήν του πρός τόν Ἐπίσκοπον τῶν Θυατείρων.
Λήψηarnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου