Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Η ΚΤΗΝΩΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΑ ΖΩΑ .. ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΜΕ!

   


ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ Ο ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΤΗΔΕΙΩΝ.
Η φρικτή θανάτωση παραγωγικών ζώων ΣΟΚΑΡΕΙ.
Τελικά μήπως ζούμε σε μία “ζούκλα”,χωρίς κανὀνες και ηθικούς κώδικες;
Τελικά μήπως ζούμε σε μία εποχή χωρίς στίγμα ανθρωπιάς και ευαισθητοποίησης  για τα  άλογα όντα που βασανίζονται και έχουν ένα τέλος που δεν αξίζει ούτε στον μεγαλύτερο εγκληματία του κόσμου;
Πού είναι οι  αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί να πάρουν θέσεις και μέτρα;
Το παρακάτω βίντεο προκαλεί και τον πιό ψύχραιμο.
Οι εικόνες είναι σκληρές.
Mercy For Animals presents Farm to Fridge. Narrated by Oscar-nominee James Cromwell, this powerful film takes viewers on an eye-opening exploration behind the closed doors of the nation's largest industrial farms, hatcheries, and slaughter plants -- revealing the often-unseen journey that animals make from Farm to Fridge.   Learn more at:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου