Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΑΔΕΡΦΙΑ. Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ!

 

ΤΑ ΕΛΕΓΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ... ΔΕΝ ΤΑ ΕΛΕΓΕ;;;http://aplaskepsou.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου